Τομείς Ενισχύσεως

• ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ για την ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών

• ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT για την ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών

• ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος ηθοποιών

• ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ – BAD CROWD για την υλοποίηση πολιτιστικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τους έλληνες μαθητές και τα παιδιά προσφύγων με τίτλο «Children Without Nightmares – Παιδιά Χωρίς Εφιάλτες»

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) για τη συνέχιση στηρίξεως της ερευνητικής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος»

• ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ» για την έκδοση εκπαιδευτικού φακέλου στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Ναύπλιο στον 19ο αιώνα»