Τομείς Ενισχύσεως

  • ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT) για την ενίσχυση του προγράμματος υποτροφιών
  • ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος τοπικής ιστορίας με τίτλο «Αλεξανδρούπολη σαν παραμύθι, σαν ιστορία…»
  • ΕΛΙΑΜΕΠ για το έργο της ερευνητικής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος»
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά με αναπηρία
  • ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ για τη διοργάνωση του 5ου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο «Οδυσσέας Ελύτης. Ο ποιητής του Αιγαίου» (Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου – 3 Απρίλιου 2016)
  • ΜΟΥΣΙΚΟΣ & ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ -1871 για την ολοκλήρωση των μελετών κατασκευής σύγχρονου πολυχώρου εκδηλώσεων στο κτήριό του