Τομείς Ενισχύσεως

•  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ για την έκδοση των πρακτικών επιστημονικής ημερίδος (31 Μαΐου 2013) για το έργο και τη ζωή του αρχαιολόγου Carl W. Blegen: Natalia Vogeikoff-Brogan, Jack L. Davis και Vasiliki Florou (επιμ.), «Carl W. Blegen: Personal and Archaeological Narratives», Ατλάντα 2015

• ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ για την καταλογογράφηση της Βιβλιοθήκης του Μανώλη Κόρακα και για την ψηφιοποίηση περιοδικών εκδόσεων του Μεσοπολέμου από τη Βιβλιοθήκη του

• ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ για τη συνέχιση της έρευνας και της εκδόσεως αρχειακών τεκμηρίων σχετικών με τον Αλή πασά

• ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ για την έρευνα της αρχαίας αρχιτεκτονικής στο Ασκληπιείο της Αρχαίας Λισσού, νομού Χανίων

• ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ για την έκδοση μονογραφίας του Βασίλη Α. Μπόκολα με τίτλο «Παιδεία και Πόλις: ελληνική παιδεία, «πολιτική» και νεότητα»

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ για τη διενέργεια εναλίων αρχαιολογικών ερευνών της ελληνικής αποστολής στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (Οκτώβριος 2014)

• ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ για την πραγματοποίηση του 39ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ενώσεως με θέμα «Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και βοηθημάτων» (Ηράκλειο, Κρήτη, 11-14 Σεπτεμβρίου 2014)

• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για την πραγματοποίηση του δεκάτου Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014)

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για την ψηφιακή έκδοση και ανάρτηση στο διαδίκτυο των πέντε τόμων των Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014)

• ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΡΛΑΣ) για τη συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών στα παλαιολιθικά σπήλαια Μελιτζιά και Κολομίνιτσα Μάνης

• ΙΕ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ για τις εργασίες καταγραφής, φωτογραφήσεως, σχεδιάσεως και συντηρήσεως των αρχαιολογικών ευρημάτων της συστηματικής ανασκαφής του Μυκηναϊκού Οικισμού στα Πευκάκια Μαγνησίας

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ για τη διενέργεια ανασκαφικού προγράμματος στη Σικυώνα, υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ για τη διοργάνωση συνεδρίου με τίτλο «Γλυπτική και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: Καλλιτεχνική παραγωγή, κοινωνικές προβολές» (Ρέθυμνο, Κρήτη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014)

• ΑΓΑΘΗ ΚΑΡΑΔΗΜΑ για τη μελέτη και δημοσίευση αρχαιολογικού υλικού από τη συστηματική ανασκαφή στο Σπήλαιο Δράκαινα, Πόρου Κεφαλλονιάς

• ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ για τη συμμετοχή του στην ανασκαφή στον Άγιο Βασίλειο Ξηροκαμπίου υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

• ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΚΑ για τη μελέτη τού προς έκδοση υλικού του πενταετούς ανασκαφικού προγράμματος «Η προϊστορική κατοίκηση στο Ηραίον Σάμου (Ιερά Οδός)»

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΤΣΑΣ για την έκδοση των ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη στη βουλγαρική γλώσσα

• ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ για τη μελέτη και προετοιμασία δημοσίευσης ανασκαφικής έρευνας στο ταφικό μνημείο της Ρίζιανης, νομού Θεσπρωτίας

• ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΡΕΚΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ για τη συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών στον αρχαιολογικό χώρο των Γιτάνων Θεσπρωτίας

• ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση έρευνας με θέμα «Μελέτη της τεχνικής και των χρωμάτων του ζωγραφικού διακόσμου τεσσάρων ελληνιστικών τάφων της αρχαίας νεκρόπολης της Αίγινας»