Τομείς Ενισχύσεως

• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τη διοργάνωση της ΙΓ’ Διεθνούς Επιστημονικής Συναντήσεως με τίτλο «Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον Διαφωτισμό έως σήμερα» αφιερωμένη στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά (Θεσσαλονίκη, 3-6.11.2011)

• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τη συνέχιση εκδόσεως του ανασκαφικού περιοδικού «Ανάσκαμμα»

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ για τη διεξαγωγή του Ε’ Διεθνούς Συνεδρίου της Εταιρείας με θέμα «Η ποιητική του τοπίου» (Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 19-22.1.2012)

• ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ για την πραγματοποίηση του 36ου ετησίου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ενώσεως (Λάρισα, 15-18.9.2011)

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για τη συνδιοργάνωση με την ακαδημαϊκή ομάδα Study Group for Russian and Eastern European Music και το μουσικολογικό περιοδικό Πολυφωνία, διεθνούς μουσικολογικού συνεδρίου με τίτλο “Revisiting the Past, Recasting the Present: The Reception of Greek Antiquity in Music, 19th Century to the Present” (Αθήνα, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, 1-3.7.2011)

• ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για την έκδοση του 18ου τόμου του επιστημονικού Δελτίου του Κέντρου

• ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ για την έκδοση της διδακτορικής διατριβής της Βασιλικής Στεφανάκη με τίτλο «Η νομισματοκοπία της Ιεράπυτνας (Ανατολική Κρήτη) απο τα τέλη της κλασικής περιόδου έως τους αυτοκρατορικούς χρόνους» στη σειρά ΚΕRMA

• ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ για τη συνέχιση εκδόσεως του ομώνυμου περιοδικού

• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του με τίτλο «Η ελληνική διασπορά στη Ρουμανία. Η περίπτωση της ελληνικής παροικίας της Βραΐλας (c. 1820-1914)»

• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΕΛΗΣ για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του με θεματικό τίτλο «Το κινηματογραφικό σενάριο ως αυτόνομη λογοτεχνική οντότητα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία και συγγραφή σεναρίου»