Τομείς Ενισχύσεως

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την ανανέωση χρηματοδοτήσεως της ερευνητικής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος»

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για τη δημιουργία Συντάγματος ιστορικών πηγών της ύστερης Μεσαιωνικής Ηπείρου

• THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, SCHOOL OF HUMANITIES, DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY για τη διενέργεια του ενάλιου ανασκαφικού προγράμματος στο Παυλοπέτρι Λακωνίας