Τομείς Ενισχύσεως

Βιβλιοθήκες
• ΛΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για τη δράση της

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ για την υποστήριξη τριών δανειστικών βιβλιοθηκών στην Ερμούπολη Σύρου, Βελβενδό Κοζάνης και Μύκη Ξάνθης

 

Iδρύματα – Σχολές
• ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ για την ενίσχυση του προγράμματος Fulbright

• ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ για την ενίσχυση του βρεφονηπιακού σταθμού ‘Το Περιβόλι της Γιαγιάς’

• ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ολοκλήρωση του έργου της

 

Σωματεία – Σύλλογοι
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ για τη διοργάνωση μαθημάτων παραδοσιακών τεχνών για γυναίκες

 

Yποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές -Έδρες Ελλ . Σπουδών
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για τη συνέχιση στηρίξεως της ερευνητικής έδρας ‘Σταύρος Κωστόπουλος’ με έμφαση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της Ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως