Τομείς Ενισχύσεως

Οικολογία
• ΕΛΙΞ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ για τη συνέχιση της οργανώσεως εθελοντικών προγραμμάτων στην Αττική, την Ήπειρο, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο