Τομείς Ενισχύσεως

Ερευνητικές Εργασίες
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΕΛΗΣ για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του με θεματικό τίτλο ‘Το κινηματογραφικό σενάριο ως αυτόνομη λογοτεχνική οντότητα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία και συγγραφή σεναρίου

 

Κοινωφελείς Εταιρείες
• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑ για την έκδοση των πρακτικών του Ε’ Διεθνούς Συνεδρίου για το Ρήγα (Βελεστίνο Θεσσαλίας, 04.10 – 07.10.2007)

 

Σεμινάρια – Συνέδρια
• ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ για τη διοργάνωση του 35ου ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ενώσεως (Ρόδος, 09.09.- 12.09. 2010)

• ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ για την πραγματοποίηση διεθνούς αρχαιολογικού συμποσίου σχετικά με μαγειρικά σκεύη, κύπελλα, υφαντικά βάρη και εθνότητες στην Κύπρο και τις όμορες περιοχές κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (Λευκωσία, 06.11.- 07.11. 2010)