Ετήσιοι Απολογισμοί & Οικονομικά Στοιχεία

Τα οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος υποβάλλονται προς έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχονται από εταιρεία ορκωτών λογιστών ετησίως.

Σύμφωνα με το άρθρο 59 § 2 Ν. 4182/2013, το Ίδρυμα δημοσιεύει στην ενότητα αυτή τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητά του (ισολογισμούς, προϋπολογισμούς και απολογισμούς).

info ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
Λήψη σε Pdf