Εκπαίδευση – Σπουδές

Η προώθηση της Παιδείας είναι μεταξύ των πρωταρχικών στόχων του Ιδρύματος.
Με γνώμονα την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, το Ίδρυμα ενισχύει προγράμματα για μαθητές όλων των βαθμίδων που αφορούν στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη διασύνδεσή της με τις τέχνες, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, στηρίζονται εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά οικογενειών με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, μειονοτήτων και ακριτικών περιοχών. Όσον αφορά την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από την αρχή λειτουργίας του Ιδρύματος υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος καθώς και Εδρών Βυζαντινών, Μεταβυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό.

Πρόσφατες Δράσεις

Παλαιότερες Δράσεις

24 Μαΐου, 2019
17 Οκτωβρίου, 2018
16 Μαΐου, 2019