Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις υποβάλλονται από την 1η έως και την 15η Ιουνίου τρέχοντος έτους για δράσεις της επόμενης ημερολογιακής χρονιάς, εξαιρουμένου του μηνός Ιανουαρίου.

Πριν ή μετά την ως άνω περίοδο, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Οδηγίες - Περιορισμοί
 • Ενισχύσεις δίνονται σε ετήσια βάση.
 • Ενισχύονται δράσεις περιορισμένης εμπορικότητας και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να υποστηριχθούν αξιόλογες πρωτοβουλίες που δεν θα τύγχαναν εύκολα αρωγής
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από:
  α) φορείς με νομική υπόσταση
  β) φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες (δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες)
 • Γενική παρατήρηση που αφορά σε όλους τους τομείς ενισχύσεως:
  α) Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κάλυψη πάγιων εξόδων της έδρας των φορέων ή των επιτηδευματιών.
  β) Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από φυσικά πρόσωπα ή φορείς που έλαβαν οικονομική ενίσχυση κατά τρία έτη, είτε συνεχόμενα είτε περιοδικά, εντός της τελευταίας πενταετίας.
 • Ειδικές παρατηρήσεις ανά τομέα ενισχύσεως:
  α) Στον τομέα της Έρευνας γίνονται δεκτές αιτήσεις για μελέτες και ερευνητικές εργασίες στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών οι οποίες εκπονούνται από Πανεπιστήμια, επιστημονικά ιδρύματα και άλλους φορείς με νομική υπόσταση. Ειδικότερα, στο πεδίο των αναστηλώσεων και αποκαταστάσεων μνημείων και άλλων ιστορικών τεκμηρίων, γίνονται δεκτές αιτήσεις για εργασίες σε μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1830.
  β) Στον τομέα της Εκπαίδευσης γίνονται δεκτές αιτήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γίνονται δεκτές αιτήσεις από Πανεπιστήμια για μεταπτυχιακά προγράμματα, κυρίως, Βυζαντινών, Μεταβυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από φυσικά πρόσωπα για την εκπόνηση Διδακτορικών ή Μεταδιδακτορικών διατριβών, καθώς και την έκδοση των πονημάτων που προκύπτουν εξ αυτών. Αναφορικά με την παροχή Υποτροφιών/Βραβείων σπουδαστών, το Ίδρυμα συνεργάζεται με Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος και δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από φυσικά πρόσωπα.
  γ) Στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς γίνονται δεκτές αιτήσεις από φορείς με ιστορικό χαρακτήρα (π.χ. Μουσεία, Βιβλιοθήκες κ.α.) για την πραγματοποίηση εκθέσεων, εκδόσεων, δρώμενων, εμπλουτισμού συλλογών και διαδικτυακών εφαρμογών.
  δ) Στον τομέα της Κοινωνικής Προσφοράς γίνονται δεκτές αιτήσεις για ετήσια προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα.
  ε) Στον τομέα των Τεχνών γίνονται δεκτές αιτήσεις για παραγωγές, εκθέσεις, εκδόσεις, φεστιβάλ, εργαστήρια, διαδικτυακές δράσεις, προγράμματα φιλοξενίας (residency programmes) στα πεδία: Εικαστικά, Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσική, Λογοτεχνία-Ποίηση, Χορός, Διαθεματικές Δράσεις. Ειδικότερα, στο πεδίο του Κινηματογράφου γίνονται δεκτές αιτήσεις κυρίως για ταινίες μικρού μήκους και ταινίες τεκμηριώσεως.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ειδικού τύπου στον σύνδεσμο εδώ.

Πληροφορίες - Διευκρινίσεις

Δευτέρα – Παρασκευή : 12.00 – 15.00
210 7293503210 7293507 και info@costopoulosfoundation.org