Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους Σπύρο Ι. Κωστόπουλο, Πρόεδρο, Γιάννη Σ. Κωστόπουλο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, Δημήτριο Π. Μαντζούνη, Ταμία και Αναστασία Σ. Κωστοπούλου και Φώτιο Π. Κωστόπουλο, Μέλη.
Μετά τον θάνατο του Σπύρου Ι. Κωστοπούλου την 22 Ιουνίου 1984, ανέλαβε Πρόεδρος ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και Αντιπρόεδρος η Αναστασία Σ. Κωστοπούλου, ενώ εξελέγη μέλος ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Κεραμεύς. Τον Φεβρουάριο 2011 παραιτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι Φ. Κωστόπουλος και Κ. Κεραμεύς και εξελέγησαν στη θέση τους ο Θεόδωρος Ν. Φιλάρετος και ο Καθηγητής Θάνος Μ. Βερέμης.

Την 31 Αυγούστου 2019, κατά τη διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από 40 συναπτά έτη ενεργού συμμετοχής ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και η Αναστασία Σ. Κωστοπούλου παραιτήθηκαν και ορίσθηκαν Επίτιμος Πρόεδρος και Επίτιμη Αντιπρόεδρος αντίστοιχα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Δημήτριο Π. Μαντζούνη, Πρόεδρο, Δάφνη Γ. Κωστοπούλου, Αντιπρόεδρο, Έκτορα Π. Βερύκιο, Ταμία, Ομότιμο Καθηγητή Θάνο Μ. Βερέμη, Θεόδωρο Ν. Φιλάρετο, Ειρήνη Α. Οράτη και Δρ. Δήμητρα Ι. Τσαγκάρη, Μέλη.