Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε την 11η Φεβρουαρίου 1980, αποτελείτο από τους Σπύρο Ι. Κωστόπουλο, Πρόεδρο, Γιάννη Σ. Κωστόπουλο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, Δημήτριο Π. Μαντζούνη, Ταμία και Αναστασία Σ. Κωστοπούλου και Φώτιο Π. Κωστόπουλο, Μέλη.

Μετά τον θάνατο του Σπύρου Ι. Κωστοπούλου την 22 Ιουνίου 1984, ανέλαβε Πρόεδρος ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και Αντιπρόεδρος και Γραμματέας η Αναστασία Σ. Κωστοπούλου, ενώ εξελέγη Μέλος ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Κεραμεύς. Τον Φεβρουάριο 2011 παραιτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι Φ. Κωστόπουλος και Κ. Κεραμεύς και εξελέγησαν στη θέση τους ο Θεόδωρος Ν. Φιλάρετος και ο Καθηγητής Θάνος Μ. Βερέμης.

Την 31η  Αυγούστου 2019, κατά τη διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από 40 συναπτά έτη ενεργού συμμετοχής, ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και η Αναστασία Σ. Κωστοπούλου παραιτήθηκαν και ορίσθηκαν Επίτιμος Πρόεδρος και Επίτιμη Αντιπρόεδρος αντίστοιχα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Δημήτριο Π. Μαντζούνη, Πρόεδρο, Δάφνη Γ. Κωστοπούλου, Αντιπρόεδρο, Έκτορα Π. Βερύκιο, Ταμία, Θάνο  Μ. Βερέμη, Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρο Ν. Φιλάρετο, Ειρήνη Α. Οράτη και Δρ. Δήμητρα Ι. Τσαγκάρη, Μέλη. Κατά το διαρρεύσαν διάστημα, παραιτήθηκαν οι Έκτωρ Π. Βερύκιος, Ειρήνη Α. Οράτη και Δήμητρα Ι. Τσαγκάρη. Σε αντικατάστασή τους και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων εξελέγησαν, αντιστοίχως, οι Πλάτων Δ. Μαυρομούστακος, Καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαος Β. Τσούχλος, Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Ωδείου Αθηνών και ο Νικόλαος Χ. Σταμπολίδης, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας και Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακροπόλεως.