Τον Ιούνιο του 2021, εκτυπώθηκε, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, ο αρχαιολογικός οδηγός Το Ολυμπιείο και τα άλλα ιερά – Οδοιπορικό στον αρχαίο Ιλισό από την Ένωση Φίλων Ακροπόλεως. Η έκδοση διατίθεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και τη σύνταξη και επιμέλειά του ανέλαβαν αρχαιολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦ.Α.Π.Α.).

Ο οδηγός περιγράφει αναλυτικά τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου και των Παριλισίων Ιερών και συμπεριλαμβάνεται στη σειρά των αρχαιολογικών οδηγών της Ένωσης για την Ακρόπολη και τους πέριξ αρχαιολογικούς χώρους. Η σειρά Αρχαιολογικοί Περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη περιλαμβάνει τους εξής οδηγούς: Ακρόπολη και Μουσείο, Νότια κλιτύς Ακροπόλεως, Βόρεια, Ανατολική και Δυτική κλιτύς Ακροπόλεως, Αρχαία Αγορά της Αθήνας – Άρειος Πάγος, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Ρωμαϊκή Αγορά – Βιβλιοθήκη Αδριανού, Λόφοι Φιλοπάππου, Πνύκας και Νυμφών και Το Ολυμπιείο και τα άλλα ιερά – Οδοιπορικό στον αρχαίο Ιλισό.