Το Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου (ΛΕΒ) ενισχύθηκε από το Ίδρυμα για την πραγματοποίηση εκθέσεως με τίτλο «της ΜΟΔΑΣ… τα γυρίσματα», στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου, στο διάστημα από 30 Μαρτίου έως 31 Αυγούστου 2018. Η έκθεση οργανώθηκε με στόχο την παρουσίαση της εξέλιξης της μόδας στο Βόλο κατά τον 20ο αιώνα. Οδηγός σ’ αυτή την πορεία ήταν, κατά κύριο λόγο, οι συλλογές του ΛΕΒ, του Δικτύου Μουσείων του Δήμου Βόλου, αλλά και οι πολυάριθμες προσφορές των κατοίκων. Ο Βόλος ως πολυπολιτισμική εμπορική πόλη είχε από την ίδρυσή του στενή επαφή με το εξωτερικό. Οι κάτοικοί του γνώρισαν τις τάσεις της δυτικής μόδας και τις αφομοίωσαν στην καθημερινότητά τους βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το παραδοσιακό ένδυμα. Με τη συνδρομή του Ιδρύματος εκδόθηκε και κατάλογος με σύγχρονη και πρωτότυπη παρουσίαση μοναδικών ενδυμάτων, κυρίως από τη συλλογή του Λ.Ε.Β, αλλά και από την προσφορά εν είδει δανείων για το σκοπό της έκθεσηςς και άλλων ενδυμάτων από παλιές βολιώτικες οικογένειες.