Το Ίδρυμα, με την ενίσχυσή του προς το Σωματείο Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, αναγνώρισε τη σπουδαιότητα της εκδόσεως του έργου «Η τέχνη του γυαλιού: Έργα από τη συλλογή του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού», του συγγραφέα, αρχαιολόγου Αναστάσιου Χ. Αντωνάρα. Η έκδοση αποτελεί τον πρώτο αναλυτικό κατάλογο των αρχαιολογικών συλλογών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (ΜΒΠ). Ο κατάλογος διατρέχει διάφορες θεματικές ενότητες, αγγεία, κοσμήματα, μικροαντικείμενα και ψηφιδωτά, με συνδετικό κρίκο το γυαλί, το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα ή έχουν διακοσμηθεί. Μέσα από τα 448 αντικείμενα του καταλόγου αποκαλύπτεται η ποικιλομορφία και η διαχρονικότητα των συλλογών του ΜΒΠ, με ευρήματα από τον ευρύτερο χώρο της κεντρικής Μακεδονίας, που καλύπτουν μία περίοδο σχεδόν δύο χιλιετιών. Με την έκδοση αυτή το Μουσείο, ως ένας ανοικτός στο κοινό επιστημονικός φορέας με ευρύτερο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, υλοποιεί μία από τις καταστατικές του υποχρεώσεις, την προβολή και μελέτη των αντικειμένων των συλλογών του της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου και την απόδοσή τους με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο στο κοινό.