Η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως πραγματοποίησε, με την ενίσχυση του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, την εκτύπωση του αρχαιολογικού οδηγού «Ακρόπολη και Μουσείο» στην ισπανική γλώσσα. Ο οδηγός περιγράφει τα Μνημεία της Ακρόπολης και τα εκθέματα των αιθουσών του Μουσείου Ακρόπολης και ανήκει στην ενότητα των αρχαιολογικών οδηγών με τίτλο «Αρχαιολογικοί Περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη».
Η ενότητα περιλαμβάνει τους εξής επτά αρχαιολογικούς οδηγούς: «Ακρόπολη και Μουσείο», «Αρχαία Αγορά της Αθήνας – Άρειος Πάγος», «Ρωμαϊκή Αγορά – Βιβλιοθήκη Αδριανού», «Λόφοι Φιλοπάππου, Πνύκας και Νυμφών», «Μουσείο Αρχαίας Αγοράς», «Βόρεια, Ανατολική και Δυτική κλιτύς Ακροπόλεως» και «Νότια κλιτύς Ακροπόλεως».