Πολιτιστική Κληρονομιά

You are here:
Το Ίδρυμα από συστάσεώς του συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διασφάλιση συλλογικής μνήμης και την αξιοποίηση και προβολή της υλικής και άυλης παράδοσης της χώρας μας εντός και εκτός των συνόρων της. Συμβάλει στην πραγματοποίηση εγχειρημάτων μουσείων, βιβλιοθηκών, συλλογών, κοινωφελών εταιριών, σωματείων, και ιδρυμάτων, μεταξύ άλλων, που διατρέχουν την ελληνική ιστορία από την αρχαιότητα έως τα βυζαντινά, μεταβυζαντινά και νεώτερα χρόνια. Στοχεύουν δε στην ανάδειξη επιτευγμάτων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής, από τη θρησκεία, την πολιτική, τα γράμματα και τις τέχνες έως και τη λαογραφία, τη λαϊκή έκφραση, την προφορική παράδοση και την καθημερινότητα και μεριμνούν για τη διατήρηση, την κατανόηση, τη μεταλαμπάδευση αξιών και την εποικοδομητική αλληλεπίδραση με το σύγχρονο γίγνεσθαι προς όφελός του.

Πρόσφατες Δράσεις

Παλαιότερες Δράσεις

17 Νοεμβρίου, 2021
6 Ιουνίου, 2022
Science Museum (Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου)
13 Σεπτεμβρίου, 2021
Εκδόσεις Λογότυπο, Αθήνα
17 Ιουνίου, 2021
Ένωση Φίλων Ακροπόλεως, Αθήνα
1 Μαΐου, 2021
31 Μαΐου, 2023
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
1 Ιανουαρίου, 2021
31 Δεκεμβρίου, 2021
1 Μαρτίου, 2020
18 Οκτωβρίου, 2019
Επιγραφικό Μουσείο
17 Οκτωβρίου, 2019
14 Φεβρουαρίου, 2020