You are here:

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Οι όροι χρήσης και προϋποθέσεις πρόσβασης (εφεξής οι «Όροι») που ακολουθούν αποτελούν τους όρους με βάση τους οποίους οι υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου https://costopoulosfoundation.org/ (εφεξής ο «Ιστότοπος») παρέχονται σε εσάς (εφεξής «εσάς»/«σας»). Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο αποδέχεστε και συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες Όρους. Καλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου μόνο εφόσον τους αποδέχεστε στην ολότητά τους, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.


Επιλέξτε (κάντε «κλικ») στις επικεφαλίδες παρακάτω για απευθείας μετάβαση σε περισσότερες πληροφορίες για κάθε τομέα:

 1. Μάθε πώς μπορείς να μας στηρίξεις 
 2. Το ίδρυμα
  1. Τέχνες
  2. Πολιτιστική Κληρονομιά
  3. Έρευνα Επιστήμες
  4. Εκπαίδευση – Σπουδές – Υποτροφίες – Βραβεία
  5. Κοινωνική Προσφορά
  6. Ετήσιοι Απολογισμοί/ Οικονομικά Στοιχεία
  7. Υποβολή Αιτήσεων
 1. Πρόσφατα νέα
 2. Εγγραφή στο Newsletter 
 

1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

1.1 Είμαστε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου – Δωρεά Σπύρου και Ευρυδίκης Κωστοπούλου» (εφεξής «Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου», «Ίδρυμα», «εμείς» ή «μας»), που κυρώθηκε με το π.δ. 998/1979 (ΦΕΚ Α’ 279), με έδρα στην Αθήνα, στεγαζόμενο στο οίκημα της οδού Πλουτάρχου 9.

 

2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

2.1 Εάν έχετε ερωτήσεις, καταγγελίες ή σχόλια για αυτόν τον Ιστότοπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 210 729 3503.

 

3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1 Η χρήση του Ιστοτόπου και των περιεχομένων του δεν χορηγεί κανένα δικαίωμα σε εσάς όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή συναφή δικαιώματα, όπως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα επί σχεδίων, επί εμπορικών επωνυμιών, βάσεων δεδομένων και συγγενικά δικαιώματα, καθώς και δικαιώματα τεχνογνωσίας («Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας»), που σχετίζονται με τον Ιστότοπο. Όλα τα κείμενα, οι διεπαφές χρήστη, οι οπτικές διεπαφές, τα γραφικά, οι απεικονίσεις, οι φωτογραφίες, τα σήματα, τα λογότυπα, ο κώδικας του υπολογιστή και άλλο σχετικό υλικό (συνολικά, «Περιεχόμενο») συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του σχεδιασμού, της διαρρύθμισης, της δομής, της επιλογής, του συντονισμού, της έκφρασης, καθώς και της «μορφής και του περιεχόμενου» του Περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν εκδοθεί άδειες σε εμάς από τρίτους δικαιοπάροχους. Με την επιφύλαξη όλων αυτών των δικαιωμάτων:

3.2 Τίποτα στους Όρους δε συνιστά διαβίβαση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας από εμάς σε εσάς ή σε τρίτο.

3.3 Δεν έχετε το δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, λήψης, δημοσίευσης, εκπομπής, καταγραφής, μετάδοσης, εμπορικής εκμετάλλευσης, επεξεργασίας, επικοινωνίας στο κοινό ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου, των υπηρεσιών, των ιστοσελίδων ή υλικού στον Ιστότοπο ή στον κώδικα υπολογιστή στοιχείων που συνθέτουν τον Ιστότοπο πέρα από τον σκοπό της προσωπικής χρήσης σας. Επίσης, δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε καμία αυτόματη ή χειροκίνητη συσκευή, πρόγραμμα, αλγόριθμο ή μεθοδολογία, ή παρόμοια επεξεργασία σε κάποιο τμήμα του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου. Με την επιφύλαξη των παραπάνω, μπορείτε να κάνετε λήψη επουσιωδών αποσπασμάτων αυτού του Περιεχομένου στον σκληρό σας δίσκο για τον σκοπό προβολής του εφόσον δεν δημιουργείται πάνω από ένα αντίγραφο των πληροφοριών.

3.4 Οποιαδήποτε χρήση πέρα από την επιτρεπόμενη σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στον όρο αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν ληφθεί προηγουμένως γραπτή άδεια.

3.5 Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε επωνυμία, λογότυπο ή σήμα σε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία δεν έχουμε λάβει άδεια να το κάνουμε.

 

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ

4.1 Μπορεί να παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους κατά διαστήματα. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για εύκολη παραπομπή και δική σας διευκόλυνση. Δεν ελέγχουμε τους εν λόγω ιστοτόπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη συνδέσμων δεν συνεπάγεται έγκριση του υλικού που περιλαμβάνεται στους εν λόγω ιστοτόπους ή τυχόν σχέση με τους φορείς διαχείρισής τους. Δηλώνετε ότι δεν θα γίνουμε μέρος σε καμία συναλλαγή ή σύμβαση με τρίτο την οποία μπορεί να συνάψετε και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε λόγω της χρήσης αυτών των ιστοτόπων. Συμφωνείτε ότι δεν θα μας εμπλέξετε σε καμία διαμάχη μεταξύ υμών και του τρίτου.

 

5. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

5.1 Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο:

5.1.1 δεν θα το κάνετε κατά τρόπο που μπορεί να οδηγήσει στην ενθάρρυνση, διευκόλυνση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας/ενέργειας που είναι εγκληματική, δόλια, παράνομη ή απαγορευμένη σύμφωνα με αυτούς τους Όρους·

5.1.2 δεν θα το κάνετε  για οποιονδήποτε σκοπό άλλο πέραν από την προσωπική σας χρήση·

5.1.3 δεν θα διαφημίσετε ή προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων ή δικά σας, για παράδειγμα μέσω της αποστολής «μη ζητηθείσας» αλληλογραφίας·

5.1.4 δεν θα μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, ιούς εξαπόλυσης δούρειου ίππου ή θα συμμετέχετε σε άλλη δραστηριότητα που να είναι επιβλαβής για τον Ιστότοπο·

5.1.5 δεν θα δημιουργήσετε σύνδεσμο στον Ιστότοπο από δικτυακό τόπο τρίτου χωρίς να έχει δοθεί προηγουμένως γραπτή άδεια·

5.1.6 δεν θα έχετε ή/και δεν θα προσπαθήσετε να έχετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση  σε λογαριασμούς χρηστών που συνδέονται ή σχετίζονται με τον Ιστότοπο ή δεν θα παραβιάσετε ή δεν θα επιχειρήσετε να παραβιάσετε τα μέτρα ασφαλείας του Ιστοτόπου· ή

5.1.7 δεν θα παρέμβετε στην πρόσβαση, χρήση ή πλοήγηση άλλου ατόμου/χρήστη στον Ιστότοπο.

5.1.8   δεν θα «ή μεταδίδετε με οποιονδήποτε τρόπο υλικό ή πληροφορίες που δε δικαιούστε να αποκαλύψετε δυνάμει διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες) αλλά και με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας·

5.1.9    δεν θα ενεργείτε κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας ή τρίτων·

5.1.10  δεν θα ενεργείτε κατά τρόπο που προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα ή την προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο·

5.1.11 δεν θα ενεργήσετε κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσετε οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του Περιεχομένου του Ιστοτόπου ή/και να βλάψετε με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του Ιδρύματος.

5.2 Κάθε πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς των συσκευών σας που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο.

5.3 Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο έχουν ενημερωθεί για τους εν λόγω Όρους και τους λοιπούς ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που απαριθμούνται σε αυτούς τους Όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

5.4 Έχουμε το δικαίωμα αναστολής, περιορισμού ή λήξης της πρόσβασής σας σε αυτόν τον Ιστότοπο (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτού) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τυχόν περιορισμούς που τίθενται σε αυτούς τους Όρους.

 

6. ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

6.1 Επιβεβαιώνετε ότι:

6.1.1 είστε ενήλικοι σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ή έχετε τη συγκατάθεση του γονιού ή του νόμιμου κηδεμόνα σας·

6.1.2 θα συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς στη χρήση του Ιστοτόπου όπως ορίζονται σε αυτούς τους Όρους·

6.2  συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε από τυχόν αξίωση ή ζημία (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων/αμοιβών νομικών συμβούλων για τις εν λόγω αξιώσεις ή ζημίες) που υποβάλλονται από τρίτους σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με ή που προέκυψε από την επιβλαβή, αθέμιτη ή παράνομη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς συμπεριλαμβανομένης τυχόν παραβίασης ή υποψίας παραβίασης των παρόντων Όρων ή της παραβίασης οποιασδήποτε νομοθεσίας ή δικαιωμάτων τρίτων.

 

7. ΕΥΘΥΝΗ

7.1  Το Περιεχόμενο και οι υπηρεσίες στον Ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμες» και, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, χωρίς δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.

7.2 Επισημαίνεται ότι παρέχουμε τον Ιστότοπό μας μόνο για εγχώρια και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς

7.3. Παρόλο που στόχο έχουμε να διασφαλίζουμε ότι ο Ιστότοπος, το Περιεχόμενό του, τυχόν λειτουργίες που προσφέρονται μέσω αυτού και τυχόν πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν, δεν περιέχουν λάθη, εμφανίζονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ιούς, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κάτι τέτοιο.

7.4  Δεν φέρουμε οιαδήποτε ευθύνη για ζημία τυχόν προκύψει σύμφωνα με τα ακόλουθα, είτε απορρέει  από αξίωση από ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της αδικοπραξίας, παραβίασης σύμβασης, ψευδούς δήλωσης, παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή οιουδήποτε νόμου ή άλλου, για :

 • τυχόν έμμεσες, ειδικές ή έμμεσες απώλειες.
 • τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από αλλαγές που έγιναν στο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου από μη εξουσιοδοτημένα μέρη.
 • οιαδήποτε απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιχειρηματικής ευκαιρίας, ή οποιαδήποτε διακοπή της επιχείρησης.
 • απώλεια ή ζημιά σε δεδομένα ή αρχεία σας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

7.5 Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος ή τυχόν Περιεχόμενο αυτού θα είναι πάντα διαθέσιμο ή χωρίς διακοπή και πλήρως λειτουργικό.

 

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

8.1 Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας και να χρησιμοποιούμε μόνο προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που παρέχετε σε μας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.

8.2 Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου που διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο Πολιτική Απορρήτου  και την Πολιτική για τους Ιχνηλάτες/ Cookies που διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και συναφή ζητήματα, οι οποίες Πολιτικές αποτελούν ενιαίο όλο με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

9.1 Φροντίζουμε συνεχώς να βελτιώνουμε αυτόν τον Ιστότοπο. Στο πλαίσιο αυτό δύνανται να τροποποιούνται με ανά πάσα στιγμή οι εν λόγω Όροι. Όλες αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.

9.2 Σιγουρευτείτε ότι ξαναδιαβάζετε και ελέγχετε αυτούς τους Όρους τακτικά καθώς θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί, και ότι πρέπει να τηρείτε, αυτές τις αλλαγές εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών σε αυτούς τους Όρους.

 

10. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

10.1 Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή εποπτική αρχή ως παράνομη, άκυρη, μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται.

10.2 Τυχόν καθυστέρηση ή μη άσκηση δικαιώματος ή αξίωσης που έχουμε και απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως τέτοια και δεν αποκλείει τυχόν άσκησή τους στο μέλλον.

10.3 Στην περίπτωση διαφοράς ανάμεσα σε εσάς και εμάς που θα προκύπτει από ή αναφορικά με τους παρόντες Όρους, ισχύει το Ελληνικό δίκαιο.

10.4 Τα Ελληνικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση διαφορών (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή νομίμων αξιώσεων) που μπορεί να προκύψουν από ή αναφορικά με τους παρόντες Όρους.

Η πιο πρόσφατη επικαιροποίηση αυτών των Όρων έγινε στις 5 Απριλίου 2023.