Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενίσχυσε τις καθιερωμένες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της Polyphonica στη μουσική, τον χορό, το θέατρο και το μιούζικαλ στην Αθήνα και την Μυτιλήνη.

Η διαπολιτισμική «οικογένεια» της Polyphonica δέχεται κάθε χρόνο περί τα διακόσια παιδιά οικονομικά και κοινωνικά ευπαθών ομάδων, ηλικίας 8-16 ετών, και τους δίνει την ευκαιρία να συμμετέχουν δωρεάν στην κοινωνία της γνώσης και της δημιουργίας. Οι δάσκαλοί της ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση μέσα από τις καλλιτεχνικές δράσεις και τη συλλογική εμπειρία.