Η Εταιρεία Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Δράσης Ηλιοτρόπιο υλοποίησε με την ενίσχυση του Ιδρύματος ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα θεραπευτικής κηπουρικής και σύνδεσης παιδιών με αναπηρία με τη φύση. Σε συνεργασία με τα παιδιά, δημιουργήθηκε ένας κήπος με προδιαγραφές αναγεννητικής, βιολογικής και βιοδυναμικής καλλιέργειας, όπου μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ασκήσεις και παιχνίδια τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνδεθούν με τη φύση και, ταυτόχρονα, να γνωρίσουν την ομαδικότητα, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό. Επιπλέον, η δράση συνέβαλε ουσιαστικά στη σύνδεση παιδιών με και χωρίς αναπηρίες, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν και να παίξουν μαζί στη φύση.

Το Ηλιοτρόπιο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικά διαμορφωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με και χωρίς αναπηρίες, καθώς και στη συγκριτική προσέγγιση εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και διαφορετικές αναπηρίες. Είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που εφαρμόζει ειδικά περιβαλλοντικά προγράμματα για παιδιά με διαφορετικές αναπηρίες και συνεχίζει επί σειρά ετών να διοργανώνει καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, νέους και ενήλικες.