Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενίσχυσε το πρόγραμμα των ξεναγήσεων μελών φορέων αναπηρίας σε μουσεία, αρχαιολογικούς και άλλους πολιτιστικούς χώρους που οργανώνει η ARTOGETHER-Τέχνη Ατόμων Με και Χωρίς Αναπηρία.

Μέσω του προγράμματος ξεναγήθηκαν ή συμμετείχαν σε προσαρμοσμένα ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας εκπαιδευτικά προγράμματα 550 άτομα με αναπηρία από 26 φορείς σε 14 πολιτιστικούς χώρους, όπως το Μουσείο και τον Βράχο της Ακρόπολης, την Αρχαία Αγορά, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, την Εθνική Πινακοθήκη κ.ά.

Η ARTOGETHER λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα σε φορείς με αναπηρία και μουσεία, αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους και προωθεί την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και παράλληλα την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη στα πολιτιστικά ιδρύματα.