Η Εταιρεία Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Δράσης Ηλιοτρόπιο υλοποίησε, με την ενίσχυση του Ιδρύματος, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα θεραπευτικής κηπουρικής και σύνδεσης παιδιών με αναπηρία με τη φύση. Σε συνεργασία με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, δημιουργήθηκε ένας κήπος με προδιαγραφές αναγεννητικής, βιολογικής και βιοδυναμικής καλλιέργειας, όπου μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ασκήσεις και παιχνίδια τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνδεθούν με τη φύση και ταυτόχρονα να γνωρίσουν την ομαδικότητα, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό. Επιπλέον, η δράση συνέβαλε ουσιαστικά στη σύνδεση παιδιών με και χωρίς αναπηρίες, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν και να παίξουν μαζί στη φύση.

«Μέσα στο 2021 ξεκινήσαμε ένα ειδικό πρόγραμμα βαθιάς σύνδεσης με τα δέντρα, στα πλαίσια του οποίου τα παιδιά υιοθετούν ένα δέντρο και αναπτύσσουν βαθιά σύνδεση μαζί του φροντίζοντάς το. Βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής αυτής δράσης αποτέλεσε η ανάπτυξη της συνεργασίας και η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος. Παιδιά, με και χωρίς αναπηρίες, συμμετείχαν από κοινού στο πρόγραμμα «Το Κάλεσμα του Κύκλου», το οποίο καλλιεργεί και ενισχύει την επικοινωνιακή ικανότητα, προάγει τη δημιουργική συνύπαρξη, το σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας και της αναπηρίας. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση δημιουργήθηκε ένα ασφαλές πλαίσιο για να ακουστεί η αλήθεια και να συνειδητοποιηθεί η συλλογική νοημοσύνη, που είχε ως φυσικό αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και να καλλιεργηθεί ένα πεδίο επικοινωνίας και μοιράσματος από την καρδιά. Επίσης, οι ειδικές επιμορφωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς, γονείς και συνοδούς παιδιών με αναπηρίες συνεχίστηκαν κανονικά, με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, με σκοπό τη στήριξή τους μέσα στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας». Γ. Ντούσικου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Το Ηλιοτρόπιο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικά διαμορφωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με και χωρίς αναπηρίες, καθώς και στη συγκριτική προσέγγιση εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά και διαφορετικές αναπηρίες. Είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που συνδυάζει την περιβαλλοντική με την κοινωνική δράση εφαρμόζοντας ειδικά περιβαλλοντικά προγράμματα για παιδιά με διαφορετικές αναπηρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, την ανάδειξη του δυναμικού τους και την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, σταθερά και επί σειρά ετών διοργανώνει καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, νέους και ενήλικες.