Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος πραγματοποίησε, με ενίσχυση του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, τον εμπλουτισμό με 41 νέα λογοτεχνικά βιβλία της Δανειστικής Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων στην κατηγορία του Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου.

Με τον τρόπο αυτό, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος συνέβαλε σημαντικά στην προσπάθεια για ισότιμη πρόσβαση της ηλικιακής αυτής ομάδας τυφλών της χώρας στην ελληνική και ξένη λογοτεχνία και κατ΄επέκταση στη γνώση, τη μόρφωση και τον πολιτισμό σε συνδυασμό με την τέρψη.