Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου ενίσχυσε τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Αφής του σωματείου «Φάρος Τυφλών της Ελλάδος». Ειδικότερα, με την ενίσχυση που προσέφερε το Ίδρυμα εξασφαλίστηκε η επέκταση της λειτουργίας του Μουσείου τα Σαββατοκύριακα, η απασχόληση εξειδικευμένου ξεναγού με πρόβλημα οράσεως, η δημιουργία νέων θεματικών ξεναγήσεων απτικής διερευνήσεως, ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού και η διασφάλιση απτικής μορφής σημαντικών σχεδίων και μοτίβων εκθεμάτων.