Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενίσχυσε την Ακαδημία Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Smile Academy του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, μία Ακαδημία με φυσική αλλά και ψηφιακή παρουσία, που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων ζωής και συνηθειών από μικρούς και μεγάλους, με απώτερο σκοπό την ευημερία των παιδιών σε όλα τα επίπεδα.

Με τη συνεισφορά του Ιδρύματος σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στην Ακαδημία «Smile Academy» καθημερινά διοργανώνονται δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης οι οποίες αναδεικνύουν θέματα που αφορούν άμεσα τα παιδιά σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους αλλά και το μέλλον τους, καθώς επίσης εργαστήρια ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι δράσεις της Ακαδημίας προσφέρονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους και υλοποιούνται εξ αποστάσεως, διά ζώσης αλλά και υβριδικά, συνδυάζοντας φυσική και ψηφιακή παρουσία.