Η ομάδα Κινηματογράφου του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία Τα παιδιά της Άνοιξης προμηθεύτηκε, με την ενίσχυση του Ιδρύματος, τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς, και βοηθητικά εξαρτήματα, δίνοντας στα μέλη της την ευκαιρία να ασχοληθούν με την ανάπτυξη και την επεξεργασία ταινιών μικρού μήκους ή βίντεο με σκοπό την υποστήριξη και ανάδειξη διαφόρων θεματικών ενοτήτων και κοινωνικών φαινομένων.

Στοιχείο καινοτομίας του προγράμματος αποτελεί η εμπλοκή, η ενεργός δράση, η κινητοποίηση και η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον διαδικτυακό κόσμο. Στην ομάδα Κινηματογράφου συμμετέχουν άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ωφελούμενοι με νοητική καθυστέρηση, σύνδρομο Down ή/και προβλήματα συμπεριφοράς.