Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, στηρίζοντας τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων του Κέντρου Ημέρας “Ίριδα” της Αμυμώνης, προέβη στην παροχή ορθοπεδικών βοηθημάτων για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Ειδικότερα, με την ενίσχυση του Ιδρύματος, ο εξοπλισμός του κέντρου ενισχύθηκε με δυο ηλεκτρικές συσκευές ανύψωσης και έναν ορθοστάτη.

Τα ορθοπεδικά βοηθήματα αξιοποιούνται στην εκπαίδευση των ωφελούμενων της Αμυμώνης με κινητική αναπηρία σε θέματα προσωπικής υγείας και υγιεινής. Παράλληλα, η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών ανύψωσης και των ορθοστατών διευκολύνει τη διαδικασία της ατομικής υγιεινής τόσο για τους ίδιους τους ωφελούμενους όσο και για τους φροντιστές τους.