Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενισχύει σε ετήσια βάση το Ίδρυμα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου και Παιδικού Σταθμού «Το Περιβόλι της Γιαγιάς» που λειτουργεί στην Καλαμάτα από το 1994. Το «Περιβόλι της Γιαγιάς» παρέχει δωρεάν φοίτηση σε περίπου 60 παιδιά τριών έως πέντε ετών ετησίως τα οποία προέρχονται, κυρίως, από οικογένειες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες ή/και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.

Το 2020 και 2021 όλα τα σχολεία της χώρας είχαν να αντιμετωπίσουν μία πρωτόγνωρη κατάσταση, την επιβολή των «lockdown», για την αποφυγή της εξάπλωσης του COVID19. Συνεπώς, οι δραστηριότητες του νηπιαγωγείου ήταν πιο περιορισμένες και πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας, κυρίως επιμορφωτικές και καλλιτεχνικές δράσεις εντός του σχολείου και περίπατοι στη φύση και σε ανοιχτούς χώρους του αστικού τοπίου.