Φθάνοντας στο τέλος της σχολικής σχολική χρονιάς 2022 – 2023, η Διευθύντρια, κ. Ανδριανή Ρουσσοπούλου, και οι εκπαιδευτικοί του παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Το Περιβόλι της Γιαγιάς ανήρτησαν στην ιστοσελίδα του σχολείου υλικό από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποίησαν σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δημιουργικής Έκφρασης για τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Στο Εργαστήρι Δημιουργικής Έκφρασης του σχολείου προσφέρεται στα παιδιά η ευκαιρία να επικοινωνήσουν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν το δυναμικό τους μέσα από τις τέχνες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εικαστικά (ζωγραφική, κολάζ, μικτές ύλες, πηλός) όπου, εκτός από τις δραστηριότητες εντός του εργαστηρίου, οργανώνονται επισκέψεις σε εκθέσεις καλλιτεχνών, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους με σκοπό την εξοικείωση με την τέχνη των ενηλίκων, τη γνωριμία με την παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό του τόπου, καθώς, και την ψυχική ανάταση και ψυχαγωγία που προσφέρει η επαφή με τα έργα τέχνης.

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενισχύει σε ετήσια βάση το Ίδρυμα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου και Παιδικού Σταθμού «Το Περιβόλι της Γιαγιάς» που λειτουργεί στην Καλαμάτα από το 1994 παρέχοντας δωρεάν φοίτηση σε περίπου 60 παιδιά, τριών έως πέντε ετών, ετησίως τα οποία προέρχονται, κυρίως, από οικογένειες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες ή/και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Ο βρεφονηπιακός Σταθμός «Το Περιβόλι της Γιαγιάς» προσφέρει σύγχρονη, πρότυπη προσχολική εκπαίδευση στους μικρούς μαθητές και θέτει τα θεμέλια για την ολοκληρωμένη οικοδόμηση της προσωπικότητάς τους. Στο «Περιβόλι της Γιαγιάς» πέραν του γνωστικού προγράμματος, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον παιδοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας, εφαρμόζεται δηλαδή το πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσω της βιωματικής μάθησης, της οποίας τα οφέλη συμβάλλουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. Μία εκπαιδευτική περιήγηση σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.

Έκθεση εικαστικών έργων των παιδιών του νηπιαγωγείου με θέμα:  ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: -μια εκπαιδευτική περιήγηση σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.