Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Τσέλεκας, Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας και Νομισματικής
Το ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε το 2021 με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου αφορά στην ταξινόμηση και φωτογράφιση της συλλογής νομισμάτων του Μουσείου Εκμαγείων. H συλλογή συγκροτήθηκε από τις δωρεές φιλάρχαιων ιδιωτών και μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και περιλαμβάνει περίπου 1.100 αργυρά και χάλκινα νομίσματα, που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Το ερευνητικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση του γνωστικού αντικειμένου της Νομισματικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συμβάλλει στην αξιοποίηση της νομισματικής συλλογής από την επιστημονική κοινότητα και στην προβολή της στο ευρύτερο κοινό.

1. Αθήνα, αργυρό τετράδραχμο (βάρος: 16,59γρ. / διάμετρος: 29,85χλ. / άξων: 3450), 125/4 π.Χ.
2. Θεσσαλονίκη, χάλκινο διασσάριον (βάρος: 10,07γρ. / διάμετρος: 25,56χλ. / άξων: 300), επί Μαξιμίνου Α΄ Θρακός (235-238 μ.Χ.)