Εκπαίδευση – Σπουδές

Η προώθηση της Παιδείας είναι μεταξύ των πρωταρχικών στόχων του Ιδρύματος.
Με γνώμονα την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, το Ίδρυμα ενισχύει προγράμματα για μαθητές όλων των βαθμίδων που αφορούν στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη διασύνδεσή της με τις τέχνες, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, στηρίζονται εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά οικογενειών με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, μειονοτήτων και ακριτικών περιοχών. Όσον αφορά την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από την αρχή λειτουργίας του Ιδρύματος υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος καθώς και Εδρών Βυζαντινών, Μεταβυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό.

Πρόσφατες Δράσεις

Παλαιότερες Δράσεις

8 Οκτωβρίου, 2021
14 Απριλίου, 2022
30 σχολεία σε όλη την Ελλάδα
23 Σεπτεμβρίου, 2021
14 Απριλίου, 2022
Αθήνα, Μασαχουσέτη
9 Σεπτεμβρίου, 2021
18 Αυγούστου, 2022
20 Μαΐου, 2021
Σεριφος, Κάλυμνος, Τέλενδος
19 Μαΐου, 2021
1 Σεπτεμβρίου, 2020
1 Σεπτεμβρίου, 2020
1 Σεπτεμβρίου, 2020