Η Ερευνητική Έδρα Σταύρος Κωστόπουλος δημιουργήθηκε το 2007 με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Μέσα από την καθιέρωσή της το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ επιδίωξε να αναβαθμίσει την έρευνά του γύρω από διαχρονικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια ή οι διατλαντικές σχέσεις. Παράλληλα, η νέα αυτή θέση συνέβαλε έμπρακτα στις προσπάθειες του ΕΛΙΑΜΕΠ για τη δημιουργία ενός γόνιμου και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.

Ο Μάνος Ματσαγγάνης, καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας του Πολυτεχνείου του Μιλάνου, και επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ανέλαβε ως υπότροφος της ερευνητικής έδρας Σταύρος Κωστόπουλος την 1η Οκτωβρίου 2021 και συνέχισε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του συνέχισε τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή όλων των ερευνητικών και δημόσιων δραστηριοτήτων σχετικά με τη μελέτη της δυναμικής που εμφανίζουν τόσο η ελληνική όσο και η ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και με την ανάδειξη και ανάλυση των σημαντικότερων προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν για την επίτευξη μιας ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης. Το Παρατηρητήριο Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο, προάγοντας την έρευνα, τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ο Μάνος Ματσαγγάνης συντόνισε τη συμμετοχή του ΕΛΙΑΜΕΠ στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Recovery Watch με θέμα την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Ταμείου Ανάπτυξης, καθώς και στη μελέτη αξιολόγησης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης, συμμετείχε σε δημόσιες εκδηλώσεις, καθώς και σε δημοσιεύσεις (επιστημονικές ή στον Τύπο).

Σταύρος Ι. Κωστόπουλος (1900-1968)
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 14 Σεπτεμβρίου 1900. Νεώτερος γιος του Ιδρυτού της σημερινής Alpha Bank, Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Παρισίου, από όπου και αναγορεύτηκε διδάκτωρ. Συνέχισε τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με την επιστροφή του στην Αθήνα, άσκησε τη δικηγορία. Εξελέγη επανειλημμένως Βουλευτής Μεσσηνίας από το 1928 έως το 1965. Χρημάτισε πολλές φορές Υπουργός, μεταξύ των οποίων Υπουργός Εξωτερικών κατά το χρονικό διάστημα 1964-1965 και Υπουργός Εθνικής Αμύνης το 1965-1966. Συμμετείχε ενεργά στις επιχειρήσεις της οικογενείας, εμπορικές, βιομηχανικές, τραπεζικές. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (1951-1953) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης Εμπορικής Πίστεως, προκατόχου της Alpha Bank (1953-1968). Απεβίωσε στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 1968.