Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου παρέδωσε, με την ενίσχυση του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, εβδομήντα πέντε (75) βιβλία στην βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου Σπερχογείας στην Μεσσηνία. Μαζί με τα βιβλία εστάλη υλικό λειτουργίας και οργάνωσης της βιβλιοθήκης, υλικό έμπνευσης και διακοσμημένα θέματα – εικαστικές δημιουργίες που προάγουν την ιδέα του διαβάσματος. Το Ίδρυμα είχε έναν πρόσθετο λόγο να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή δεδομένου ότι ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος γεννήθηκε στην Σπερχογεία το 1856 και έζησε εκεί τα πρώτα του χρόνια.

Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου δημιουργεί Δανειστικές Βιβλιοθήκες από το 1977. Κατόπιν διερεύνησης, αξιολόγησης, εκτίμησης των ιδιαίτερων αναγκών κάθε σχολείου και βάσει των ελλείψεών του, επιλέγονται, μέσα από το σύστημα αξιολόγησης της Λέσχης, κατάλληλα βιβλία που με την ποιότητά τους εξασφαλίζουν υψηλή αναγνωσιμότητα.