Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενίσχυσε τη συντήρηση και λειτουργική αποκατάσταση ενός εκ των πυροφυλακίων του Βοτανικού Κήπου Ι. & Α. Ν. Διομήδους. Η ως άνω εργασία υπήρξε μια από τις βασικότερες προτεραιότητες του Κήπου, καθώς τα δύο πυροφυλάκια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών.

Ο Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους καλλιεργεί, προστατεύει και εκθέτει μια ποικιλόμορφη συλλογή με πάνω από 2.500 είδη αυτοφυών και εξωτικών φυτών, με σκοπό τη διατήρηση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την έρευνα και την αναψυχή προς όφελος της επιστήμης και του κοινωνικού συνόλου. Η δραστηριότητα αυτή διενεργείται σε μια έκταση 1.800 στρεμμάτων καθιστώντας τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως. Η προστασία της έκτασης, η οποία έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό της ως μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής, αποτελεί ύψιστης σημασίας. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με σειρά μέτρων που υλοποιεί η Διοίκηση του Κήπου σε συνεργασία με την Πολιτεία.