5 Ιουνίου 2024
25 Απριλίου 2024
Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
27 Μαρτίου 2024
28 Φεβρουαρίου 2024