Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους Σπύρο Ι. Κωστόπουλο, Πρόεδρο, Γιάννη Σ. Κωστόπουλο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, Δημήτριο Π. Μαντζούνη, Ταμία και Αναστασία Σ. Κωστοπούλου και Φώτιο Π. Κωστόπουλο, Μέλη.
Μετά τον θάνατο του Σπύρου Ι. Κωστοπούλου την 22 Ιουνίου 1984, ανέλαβε Πρόεδρος ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και Αντιπρόεδρος η Αναστασία Σ. Κωστοπούλου, ενώ εξελέγη μέλος ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Κεραμεύς. Τον Φεβρουάριο 2011 παραιτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι Φ. Κωστόπουλος και Κ. Κεραμεύς και εξελέγησαν στη θέση τους ο Θεόδωρος Ν. Φιλάρετος και ο Καθηγητής Θάνος Μ. Βερέμης.